rahanarvolaskuri.fi logo
Search
Close this search box.

ALV-laskuri

Rahanarvolaskuri
taustakuva

ALV eli arvonlisävero on verolaji, jota sovelletaan tavaroiden ja palvelujen myyntiin. Me kaikki maksamme arvonlisäveroa arkipäiväisistä ostoksistamme lähtien ja valtion sen avulla rahoittamat palvelut koskevat yhtä lailla meitä jokaista. Jos olet yrityksen omistaja, sinun on erityisen tärkeää ymmärtää arvonlisäveron toimintaperiaatteet. Näin voit varmistaa paikallisten verolakien noudattamisen ja saada kaikki sinulle kuuluvat verohelpotukset. ALV-laskuri on oikean vero-osuuden laskemisessa oiva apu. Tässä artikkelissa kerromme tästä laskennan apurista sekä ALV:stä yleisesti.

Mikä on ALV?

Arvonlisävero on välillinen vero, jonka yritykset keräävät asiakkailtaan. Yritykset puolestaan maksavat nämä verot eteenpäin valtiolle. Perittävän arvonlisäveron määrä riippuu myytävien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta sekä paikallisessa lainsäädännössä vahvistetusta sovellettavasta verokannasta. Useimmissa maissa arvonlisäveroa peritään kaikista tavaroista ja palveluista lukuun ottamatta niitä, jotka on laissa erikseen vapautettu arvonlisäverosta (esim. vakuutukset).

Yritysten perimän arvonlisäveron määrä on raportoitava säännöllisesti asianomaisille valtion viranomaisille. Raportin on sisällytettävä sekä myynnistä saadut kokonaistulot että kussakin kerätyn arvonlisäveron määrä. Yritykset saavat verovähennyksiä omista hankinnoistaan maksamansa ALV-osuuden verran. Erilaiset laskurit, kuten rahanarvolaskuri ja ALV-laskuri ovat hyviä apuvälineitä tuloja ja veroja laskiessa.

Yleensä sekä yritykset että kuluttajat ovat velvollisia maksamaan arvonlisäveroa. Yritykset ovat vastuussa arvonlisäveron keräämisestä asiakkailta, raportoinnista viranomaisille ja verojen maksamisesta viranomaisille määräajoin. Kuluttajat ovat vastuussa arvonlisäveron maksamisesta ostamistaan tavaroista tai palveluista. Jotkin maat tarjoavat myös vapautuksia tai alennuksia tietyntyyppisille ostoksille (esim. opetusmateriaalit).

Miksi arvonlisäveroa maksetaan?

Arvonlisävero on valtioille tärkeä tulonlähde. Monissa maissa arvonlisävero on suurin verotulojen tuoja ja sen osuus julkisista kokonaismenoista on merkittävä. Lisäksi se on yksi tehokkaimmista verotulojen lähteistä. Sen hallinnointi on vähemmän raskasta kuin monien muiden veromuotojen, kuten tuloverojen hallinnointi.

On useita syitä sille, miksi arvonlisävero on niin hyvä veromuoto muihin verrattuna. Ensinnäkin koska yritysten on kerättävä arvonlisävero kuluttajilta ja maksettava se itse takaisin valtiolle, on tämän veron suhteen vähemmän tarvetta laajamittaiseen hallinnointiin. Toiseksi koska kyseessä on välillinen vero, arvonlisäveron keräämis- ja täytäntöönpanokustannukset ovat pienemmät kuin tuloverojen kaltaisten välittömien verojen kustannukset. Lisäksi valtiot saavat tuloja kuluttajien ostojen lisäksi myös yritysten välisistä ostoista.

taustakuvaArvonlisävero voi varsinkin uudelle yrittäjälle olla harmaita hiuksia aiheuttava aihe. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla! ALV-laskurin kaltaisten työkalujen avulla yrittäjä voi säästää aikaa ja varmistaa laskutoimitusten oikeellisuuden. ALV-laskurilla on helppo laskea niin myynnistä maksettavien kuin ostoista takaisin saatavien verojen määrää. Sitä voi käyttää työkaluna myös toiminnan kannattavuuden arvioimisessa ja tuotteiden sekä palveluiden hinnoittelussa. Kaikkea ei tarvitse osata tehdä manuaalisesti, kun helpompiakin tapoja löytyy!

Eri ALV-kannat

Eri tuotteista ja palveluista peritään eri suuruisia määriä arvonlisäveroa. Tämä käsite tunnetaan nimellä verokanta. Alla listattuna Suomessa käytössä olevat verokannat ja niihin kuuluvat tuote- ja palvelutyypit.

 • Yleinen verokanta 24 %: useimpien tuotteiden ja palveluiden verokanta
 • Alennettu verokanta 14 %: elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut (huom! ei alkoholi- eikä tupakkatuotteet)
 • Alennettu verokanta 10 %: kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
 • Nollaverokanta 0% (ostojen vähennysoikeus): arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset, jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille, varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti, vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille, muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit.

Nollaverokantaan kuuluvaan myynnin hankinnat saa vähentää yrityksen verotuksessa samoin, kuin muidenkin verokantojen. Lisäksi on olemassa vielä kokonaan arvonlisäverotonta liiketoimintaa, josta vähennyksiä ei saa tehdä. Näihin kuuluvat muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut

eräät muut tavarat ja palvelut (esimerkiksi arpajaisten järjestäminen)

Mitä IBAN laskuri tekee?​

ALV-laskurin käyttö

Verojen seuraaminen voi olla pelottava tehtävä erityisesti pienyritysten omistajille. Onneksi on olemassa työkaluja, kuten ALV-laskuri, jotka helpottavat verojen laskemista ja varmistavat tarkkuuden mahdollisimman pienellä vaivalla.

Arvonlisäverolaskuri on suunniteltu laskemaan nopeasti ja tarkasti tuotteen tai palvelun verollinen, että veroton hinta sen jälkeen, kun siihen on sisällytetty oikea arvonlisäverokanta. Näin on helppo määrittää täsmälleen, kuinka paljon veroa olet velkaa tuotteistasi tai palveluistasi ilman monimutkaisia kaavoja tai laskutoimituksia. Sitä voidaan käyttää myös manuaalisesti tehtyjen laskelmien tarkistamiseen, jos olet epävarma siitä, ovatko ne oikein.

Arvonlisäverolaskurin käyttämisellä on useita etuja manuaalisiin laskentamenetelmiin verrattuna. Ensinnäkin se on paljon nopeampi kuin veron määrän laskeminen manuaalisesti, mikä voi säästää aikaa, kun käsitellään useita tuotteita tai palveluja kerralla. Toiseksi manuaaliset laskentakaavat voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä, joten laskimen käyttö poistaa mahdolliset epäselvyydet verojen oikeasta laskemisesta. Lopuksi, koska laskuvirheet voidaan korjata ennen niiden lähettämistä tarkistettavaksi, se vähentää mahdollisuuksia tehdä veroihisi virheitä, jotka voivat maksaa sinulle rahaa myöhemmin.

Arvonlisäveron laskeminen ilman laskuria

Mistä tahansa ostoksesta maksettavan arvonlisäveron määrä riippuu sitä koskevasta verokannasta. Olethan tuotteesi tai palvelusi verokannasta tietoinen, ennen kuin lähdet sitä edes myymään. Maksettavan arvonlisäveron määrä lasketaan kertomalla veroton hinta verokertoimella.

Ajatellaan että myyt kirjaa, jonka veroton hinta on esimerkiksi 30 euroa. Kirjat kuuluvat alennettuun 10 %:n verokantaan. Verokannasta (10 % = 0,10) saadaan kerroin, kun siihen lisätään 1. Eli 0,10 + 1 = 1,10. Verollinen hinta lasketaan siis 30 euroa x 1,10 = 33 euroa. Vastaavasti siis 24 %:n yleisen verokannan kerroin on 1,24 ja 14 %:n alennetun verokannan 1,14.

Manuaaliset laskut on hyvä aina varmuuden vuoksi tarkistaa laskurilla, jotta veroja ei tule maksaneeksi liikaa tai liian vähän. Tarvittaessa manuaalinen laskukaan ei ole vaikea tehtävä, kun sen vain tekee ajatuksella.

Laskuri helpottaa verojen laskemista

Arvonlisävero voi varsinkin uudelle yrittäjälle olla harmaita hiuksia aiheuttava aihe. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla! ALV-laskurin kaltaisten työkalujen avulla yrittäjä voi säästää aikaa ja varmistaa laskutoimitusten oikeellisuuden. ALV-laskurilla on helppo laskea niin myynnistä maksettavien kuin ostoista takaisin saatavien verojen määrää. Sitä voi käyttää työkaluna myös toiminnan kannattavuuden arvioimisessa ja tuotteiden sekä palveluiden hinnoittelussa. Kaikkea ei tarvitse osata tehdä manuaalisesti, kun helpompiakin tapoja löytyy!

Laskuri helpottaa verojen laskemista